Eva Barešová – mediace, pomoc při řešení sporů

výhody a nevýhody mediace

Mediace je oproti soudnímu řízení rychlejší, levnější, důvěrná a nemůžete ji prohrát.

Mediace nabízí možnost učinit vlastní rozhodnutí o své budoucnosti. V případě soudního nebo rozhodčího řízení vydává rozhodnutí třetí osoba, čímž autoritativně určuje, jak budou práva a povinnosti obou stran uspořádána. Jde o řešení, která jsou z pohledu soudce nebo rozhodce správná a zákonná, avšak jen výjimečně odrážejí přání a možnosti obou stran. Bývá pravidlem, že jedna ze stran je s dosaženým výsledkem spokojená a druhá odchází s pocitem rozhořčení, nespokojenosti, křivdy a frustrace. Tyto pocity často dlouhodobě, ne-li navždy, stojí stranám v cestě ke spolupráci i k ochotě (bezproblémově) vykonávat soudní nařízení. V rámci „zbrojení” provázející soudní proces dochází k eskalaci konfliktu a často k nenávratně zpřetrhaným vztahům. Mediace nutnou budoucí spolupráci usnadňuje.

Většina mediací je uzavřena během několika sezení (2 až 4), zatímco soudní proces může trvat mnoho měsíců i roků, stát neodhadnutelné množství peněz a prodlužovat stresuplné období nejistoty (bez záruky pro Vás uspokojivého výsledku).

Mediace není vhodná v případě, kde jedna ze stran usiluje pouze o porážku druhé strany, kde došlo ke spáchání trestného činu, nebo kde jedna ze stran používá vůči druhé hrozeb nebo fyzického násilí.

„V čínštině je znak pro krizi sestaven ze dvou ideogramů:
jeden znamená nebezpečí, druhý znamená příležitost.
Tento symbol je připomínka toho, že si můžeme vybrat,
zda proměnit krizi v příležitost a nebo v negativní zkušenost.“

/ Virginia Satirová