Eva Barešová – mediace, pomoc při řešení sporů

mediace na pracovišti

Mediace na pracovišti nabízí rychlý a přímý způsob, jak obnovit dialog a spolupráci, uvolnit napětí a možná i nastolit potřebné změny, tak aby spolupráce byla více vyhovující a efektivní.

Mediace je důvěrná a koná se v soukromí pro ty, kterých se spor týká. Dá se snadno a rychle zahájit a většinou i snadno ukončit. Mediací lze řešit i konflikty, které se táhnou již delší dobu a již dlouhodoběji narušují Váš tým.

Mediaci lze zařídit v prostorách Vaší firmy. K tomu je potřeba bezpečný nerušený prostor, jenž je pro obě zúčastněné strany neutrálním teritoriem.

„Mír neznamená nepřítomnost konfliktu,
ale přítomnost kreativních alternativ, jak na konflikt reagovat.“

/ Dorothy Thompson