Eva Barešová – mediace, pomoc při řešení sporů

Ing.arch. Eva Barešová, mediátorka

Mám úspěšně složenou státní zkoušku z mediace a z rodinné mediace na Ministerstvu spravedlnosti ČR. Jsem zapsaná na seznamu mediátorů při Ministerstvu spravedlnosti ČR.

Jsem akreditovanou členkou Asociace mediátorů České republiky.

Jsem členkou správní rady IHLRN (International Human Learning Resource Network – organizace šířící učení, rodinnou terapii a jiné techniky intervence, které vyvinula rodinná terapeutka Virginie Satirová).

Mediace a architektura? Vystudovala jsem architekturu na Fakultě architektury na ČVUT v Praze. Nicméně už v době studia jsem zjistila, že mne ještě více než architektura přitahuje práce s lidmi. Jakožto dcera rodinné terapeutky a právníka jsou mi spory všeho druhu určitým způsobem blízké, ba dokonce mě přitahují a naplňují. Nepřipadají mi neřešitelné ani negativní. Vidím v nich velmi cenný zdroj i podmínku změny, vývoje, přehodnocení a přenastavení stávající situace k něčemu více vyhovujícímu.  Proto jsem se rozhodla věnovat se pomoci lidem v konfliktu na profesionální úrovni. Neustále své vědomosti, vzdělání i zkušenosti doplňuji. Absolvovala jsem například:

 • komplexní výcvik v mediaci při Asociaci medátorů ČR (2012)
 • semináře a workshopy v mediaci a facilitaci při AMČR
 • výcvik Transformativní mediace (Joe Folger, 2014),
 • workshopy a semináře o dynamice a vlivu rodiny při Inštitútu Virginie Satirovej SR (Ztráta a zármutek, Rodinné rekonstrukce, Rodinné mapy, Pozice ve stresových situacích, Dynamika rodiny, práce s emocemi, a další)
 • Respektovat a být respektován (SMKV, 2010)
 • Nenásilná komunikace (průběžně v USA i ČR)
 • průběžné odborné konference v mediaci v ČR i zahraničí
 • průběžné konference v rodinné terapii v USA (IHLRN)
 • výcvik STAR profi I., Inštitútu Virginie Satirovej SR
 • Dětský průvodce světem rozvodu – akreditovaný výcvik pro lektory 2015
 • aktuálně vedu v Praze kroužek Když se máma a táta rozcházejí – kroužek pro děti mladšího školního věku, jejichž rodiče prochází rozvodem/rozchodem

 

Praxe v architektuře mi dává rychlý a vhled do obchodních sporů ve stavebnictví.

„Není nic takového jako problém, pouze výzvy a příležitosti.“

/ Harvey Lewis (kamarád)