Eva Barešová – mediace, pomoc při řešení sporů

rodinná mediace

Čím jsou vztahy bližší a delší, tím náročnější může být dialog o citlivých a důležitých tématech. V rodině bývá žádoucí vyřešit spor tak, aby nebyly zpřetrhány mezilidské vztahy a všechny strany se v budoucnu uměly potkávat. Mediace Vám může pomoci s mnohými tématy v rodinném fungování.

Před rozvodem, při rozvodu, po rozvodu

Mediátor Vám může pomoci soustředit se na podstatné záležitosti budoucího života Vašeho i Vašich dětí a oprostit se od vyvolávání nebo prohlubování nepřátelství. Budoucí spolupráce i podoba Vašich vzájemných vztahů je pro psychický a emoční vývoj Vašich dětí nesmírně důležitá. Může jít zejména o tyto záležitosti

 • péče o děti, způsob a směr výchovy dětí, jak se kdo bude podílet na naplnění jejich potřeb
 • rozdělení společného jmění
 • kdo bude kde bydlet
 • výživné

 

Mezigenerační vztahy

 • vícegenerační soužití
 • pravidla soužití mezi dospívajícími dětmi a rodiči

 

Majetkové záležitosti

 • dědictví
 • spoluvlastnictví nemovitostí
 • rodinné firmy
 • zúžení společného jmění manželů
 • správa majetku dítěte
 • půjčky a závazky v rámci rodiny

 

Ujasnění stávajícího či budoucího rodinného soužití

 • kde se bude bydlet
 • pravidla hospodaření
 • co čí je a bude
 • kolik budeme mít dětí, podle jakých pravidel je budeme vychovávat
 • péče o nemocného člena rodiny
 • péče o rodiče a prarodiče
 • péče o děti
„Komunikace je pro osobní zdraví, uspokojující vztahy
a produktivitu totéž, jako dýchání pro život.“

/ Virginia Satirová