Eva Barešová – mediace, pomoc při řešení sporů

odkazy

SPOLUPRACUJI S:

APERIO – podpora rodičů
http://aperio.cz 
APERIO program Rozchodem rodina nekončí
https://aperio.cz/portfolio/rozchodem-rodina-nekonci/
APERIO program Nová šance 2018:
http://aperio.cz/729/karierni-a-osobni-restart-pro-mamy-a-taty-program-nove-sance-podzim-2018

psychoterapie individuální a párová:
www.psychoterapie-mediace.cz 

dětský psycholog, poradna pro rodiče a děti:
www.detsky-psycholog.cz

práce s rodinou, rodinná terapie:
www.triadis.cz

kroužek Když se máma a táta rozcházejí:
www.rodiceserozchazeji.cz

advokátní kancelář:
www.akholub.cz