Eva Barešová – mediace, pomoc při řešení sporů

obchodní mediace

Pokazily se Vám obchodní vztahy, které potřebujete mít vyřešené, nebo alespoň ukončené? Vztahy, na kterých Vám záleží, a nebo ani nezáleží, ale potřebujete mít „kapitolu” uzavřenou? Mediace je vhodná v případech, kdy:

  • se nechcete s obchodním partnerem soudit, alespoň prozatím, ale potřebujete situaci řešit
  • chcete zkusit smírnou cestu
  • nemáte čas se soudit, potřebujete věci řešit teď
  • výlohy na soudní řízení jsou neúměrné Vašim obchodním ziskům
  • energie na soudní řízení je neúměrná Vašim obchodním závazkům
  • soudní řízení by mohlo poškodit důvěru ve Vaši firmu, obchod či obchodní vztah
  • nechcete riskovat rozhodnutí soudu, alespoň prozatím
  • nemáte chuť se s partnerem bavit, ale víte, že je to nevyhnutelné
  • chcete aby jednání někdo profesionálně řídil, někdo neutrální, kdo se postará o to, aby bylo konstruktivní a směřovalo k výsledku

 

Cílem mediace je z Vaší situace nalézt východisko. I zjištění, že smírnou cestou se Vám záležitost vyřešit nepodaří a rozhodnutí předat ji právníkům, je rovněž možným výstupem z mediace. Ideální a žádoucí výsledek, ke kterému mediační jednání směřují, je dohoda.

Specializuji se na obchodní spory ve stavebnictví.

„Se zatnutou pěstí si nemůžeš s nikým podat ruku.“

/ Indria Gandhi