Eva Barešová – mediace, pomoc při řešení sporů

fakta o konfliktu

Konflikt může být

  • zdrojem informací
  • zdrojem změny
  • zdrojem a podmínkou vývoje
  • zdrojem stimulace zájmu
  • zdrojem uvolnění napětí
  • zdrojem přehodnocení vztahů

nebo naopak

  • zdrojem únavy, frustrace, nespavosti a nemoci
  • zdrojem stagnace
  • zdrojem destrukce

 

Záleží pouze na tom, jak je zvládnutý.

Neřešením konfliktu se konflikt nevyřeší, pouze nabyde a nebo změní formu. Nevyjádřený a neřešený konflikt je stále konflikt, pouze ochuzený o svoje pozitiva.

 

„Není nic takového jako problémy, pouze výzvy a příležitosti.“

/ neznámého původu